Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos informacinė svetainė

Vilniaus aplinkos kokybė

Oro užterštumas Vilniaus mieste

Lentelėje pateikiama vidutinė paros koncentracija

KD10 – tai dalelės, (aerodinaminis skersmuo nedidesnis nei 10 μm) kur 24 valandų (paros) ribinė vertė yra 50 μg/m3 ir ji neturi būti viršyta daugiau nei 35 dienas per metus.

NO2 – azoto dioksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma metinė 40 μg/m3, 1 valandos - 200 μg/m3 ribinės vertės.

SO2 – sieros dioksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma paros (24 val.) – 125 μg/m3 ribinė vertė. Sieros dioksido (SO2) koncentracijai nustatyta pavojaus slenksčio vertė - 500 μg/m3.

CO – anglies monoksidas. Jo koncentracijos vertinimui taikoma maksimali 8 valandų koncentracija, paskaičiuota slenkančio vidurkio būdu – 10 mg/m3.

Naujienos

Kviečiame pedagogus į konferenciją „Gamtamokslinio ugdymo(si) iššūkiai įgyvendinant Geros mokyklos koncepciją“

2018 metų balandžio 20 dieną kviečiame pedagogus susitikti konferencijoje ir dalintis gerąja gamtamokslinio ugdymo patirtimi, surasti partnerių naujiems sumanymams įgyvendinti, skleisti inovatyvias edukacijos idėjas. Konferencija vyks Trakų Vokės gimnazijoje. Plačiau apie konferenciją – nuostatuose. Nuostatai (…)

Skaityti toliau

Vilniaus pedagogai kviečiami dalyvauti Vilniaus miesto mokslinėje – metodinėje ugdymo įstaigų konferencijoje „Mokomės gamtoje ir iš gamtos“

2018 metų kovo 21 dieną pedagogai kviečiami pasidalinti gerąja gamtamokslinio ugdymo patirtimi ir dalyvauti konferencijoje, kuri vyks Vilniaus Lazdynų mokykloje. Plačiau apie konferenciją – nuostatuose. Nuostatai patvirtinti Vilniaus Lazdynų mokyklos direktoriaus 2018 m. vasario mėn. (…)

Skaityti toliau